Nota prawna

1. Prawa autorskie

Korzystając z tej strony prawa autorskie i prawa własności przemysłowej cmT sp. z o.o. i spółki związane z grupą muszą być przestrzegane. Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy oraz ich kolejność na stronie www cmT sp. z o.o. podlegają ochronie praw autorskich oraz innych praw ochrony. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody cmT. sp. z o.o.

2. Odniesienia (hiperłącza) na stronach internetowych podmiotów trzecich

Strona cmT zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich. cmT sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub zawartość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na stronie cmT. Jakiekolwiek wstawienie hiperlinku na stronę cmT może być dokonane jedynie za uprzednią zgodą cmT sp. z o.o. Przed wstawieniem na stronę hiperlinku, należy kierować do cmT sp. z o.o. w formie pisemnej.

3. Znak towarowy

Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe są chronione przez prawo autorskie. Odnosi się to w szczególności do znaków towarowych, oznaczeń typu, logo i emblematów.

4. Wyłączenie odpowiedzialności i zastrzeżenia prawa modyfikacji

CMT sp. z o.o. zebrał wszystkie informacje i elementy tej strony według swojej najlepszej wiedzy. Jednakże, nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność, aktualność i techniczną dokładność informacji umieszczonych na tej stronie. cmT. sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które zostały spowodowane podczas ściągania lub ładowania danych z tej strony internetowej z powodu wirusa komputerowego. Ponadto cmT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełnień informacji i elementów tej strony internetowej w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia.