Cláusula de información

Wypełniając wobec osób fizycznych ‎obowiązek informacyjny jaki nakłada na przedsiębiorców Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO/ GDPR) informujemy, że:

  1.  Administratorem Pani/ Pana kontaktowych danych osobowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest cmT Sp. z o. o. (ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa).
  2. Wysyłając swoje kontaktowe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji.
  3. Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana kontaktowych danych osobowych jest całkowicie dobrowolna.
  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania zaprzestania ich przetwarzania.