Ambasada USA, Warszawa, Polska

Ambasada USA, Warszawa, Polska

Przebudowa 3 kondygnacji eksterytorialnego budynku w centrum miasta

Budowa prowadzona była w systemie „projektuj i buduj”. Przebudowa dotyczyła szeregu sekcji i działów ambasady. Zakres prac obejmował koordynację prac rozbiórkowych, budowalnych i instalacji elektrycznych (okablowanie niskiego napięcia, instalacje TSS, instalacje alarmowe, system zdalnego sterowania i BMS), instalacje mechaniczne, takie jak woda i ścieki, instalacje HVAC, tryskacze i chillery. Roboty były prowadzone w godzinach pracy ambasady. Niektóre sekcje zostały zreorganizowane w taki sposób, aby umożliwić obsługę klientów. Generalny wykonawca musiał koordynować prace projektowe, jednocześnie przestrzegając wymogów bezpieczeństwa i ochrony antyterrorystycznej.

  • Zakres usług cmT:
    • Koordynacja prac projektowych od koncepcji do pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia przebudowywanej części obiektu
    • Wsparcie niemieckiego wykonawcy w zarządzaniu procesem budowlanym
  • Typ: Budynki biurowe
2 000m²
Powierzchnia