Atrium International Business Center, Warszawa, Polska

Atrium International Business Center, Warszawa, Polska

Atrium International jest zlokalizowany przy Alei Jana Pawła II, jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Warszawie

 Powierzchnia całkowita wynosi 30 000 m², z czego 18 500 m² stanowią powierzchnie biurowe. W ramach przeprowadzonego w 2008 roku badania Technical Due Dilligence firma cmT dokonała inspekcji budynku oraz sporządziła sprawozdanie i wykaz zaleceń. W związku z czynnościami przeprowadzonymi przez cmT sprzedający obiekt poprosił o powtórzenie badania Technical Due Dilligence w roku 2011.

 • Zakres usług cmT:

Badanie Technical Due Diligence budynku, obejmujące wszystkie branże i przeprowadzone w następujący sposób:

  • Kontrola techniczna budynku
  • Kontrola jakości
  • Identyfikacja usterek
  • Analiza formalno-prawna dokumentów formalnych i technicznych
  • Oszacowanie kosztów usunięcia usterek.
 • Typ: Budynki biurowe
30 000m²
Powierzchnia