Fabryka ciężarówek MAN Truck & Bus, Niepołomice, Polska

Fabryka ciężarówek MAN Truck & Bus, Niepołomice, Polska

Inwestycja MAN Truck & Bus w Niepołomicach ma na celu rozbudowę zakładu produkcyjnego i spełnienie wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju

W ramach rozbudowy powstaną nowe hale produkcyjne oraz budynki biurowe, kotłownia, oczyszczalnia ścieków, a także infrastruktura drogowa, parkingi i place składowania.

Zakres usług cmT:

 • Funkcja zarządzającego projektem w formule EPCM obejmująca:
  • przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy, projekty wykonawcze)
  • weryfikację projektów warsztatowych
  • przygotowanie materiałów przetargowych dla poszczególnych pakietów (14 pakietów)
  • przeprowadzenie procedury przetargowej
  • kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych prowadzonych w formule construction management
  • przeprowadzenie procedury pozyskania pozwolenia na użytkowanie
ok. 12 ha
Powierzchnia całkowita
ok. 66 tys. m²
Powierzchnia zabudowy
2021 – 2023
(w trakcie realizacji)