Fashion House, Bydgoszcz, Polska

Fashion House, Bydgoszcz, Polska

Dom Mody zlokalizowany przy głównej ulicy Bydgoszczy, wzniesiony w miejscu dawnej drukarni

cmT prowadziła nadzór nad robotami wykonywanymi w pobliżu zabytkowych budowli – XVI-wiecznego klasztoru oraz XIX-wiecznej kamienicy, które były zagrożone zawaleniem się w wyniku prowadzonych robót. Odkrycie podziemnych jam w trakcie wykonywania wykopów dodatkowo skomplikowało proces realizacji. Po pomyślnym zakończeniu prac wykop oraz rama konstrukcyjna zostały zabezpieczone i przekazane Inwestorowi.

  • Zakres usług cmT:
    • Zarządzanie projektem Zarządzanie procesem budowy Kontrola techniczna i ekonomiczna Przetarg i kontraktacja.
  • Typ: Centra handlowe
24 000m²
Powierzchnia