Philips, Łodź, Polska

Philips, Łodź, Polska

Budynek o przeznaczeniu biurowym zlokalizowany w centrum Łodzi

Kompleks Philips składa się z dwóch budynków połączonych szklanym łącznikiem. Roboty budowlane zostały ukończone w 2006 roku. Firma cmT zaleciła w swoim sprawozdaniu wykonanie bardzo wielu napraw i poprawek mających na celu usprawnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku. Ponadto, firma cmT nadzorowała w imieniu inwestora wykonanie wskazanych napraw.

  • Zakres usług cmT:

Badanie Technical Due Diligence obejmujące wszystkie branże i przeprowadzone w następujący sposób:

  • Kontrola techniczna budynku
  • Kontrola jakości
  • Identyfikacja usterek
  • Analiza formalno-prawna dokumentów formalnych i technicznych
  • Oszacowanie kosztów usunięcia usterek
  • Typ: Budynki biurowe
8 349m²
Powierzchnia