Triton Park, Warszawa, Polska

Triton Park, Warszawa, Polska

Budynek jest zlokalizowany w centrum Warszawy, na rogu ulic Grójeckiej i Harfowej

Kompleks składa się z 600 mieszkań oraz trzykondygnacyjnego garażu podziemnego. Firma cmT przejęła plac budowy z poważnymi brakami w projekcie technicznym i architektoniczno-budowlanym. Około 30% robót nie było ukończonych. Należało dokonać koordynacji wielu drobnych wykonawców wymagających stałego nadzoru i instruktażu technicznego. Konieczne było wprowadzanie licznych zmian w obiekcie aż do rozpoczęcia procedury ubiegania się o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.

 • Zakres usług cmT:
  • Ewaluacja stanu budowy
  • Ustalenie harmonogramu zakończenia robót
  • Analiza wad projektowych
  • Zapewnienie pozwolenia na użytkowanie
  • Usunięcie usterek
 • Typ: Budynki mieszkalne
 • Zakres prac: Ewaluacja stanu budowy, koordynacja prac
55 000m²
Powierzchnia
2010
Okres usług