Village, Paryż, Francja

Village, Paryż, Francja

„Village" to kompleks dwóch budynków biurowych wybudowanych na początku lat 90. Budynki znajdują się w sercu dzielnicy biznesowej Paryża „La Défense"

Na zlecenie właściciela budynków zadaniem cmT było sporządzenie analizy technicznej instalacji wentylacji, chłodzenia, ogrzewania oraz BMS budynku wraz z przygotowaniem programu napraw i konserwacji umożliwiającego wydłużenie życia instalacji, a także sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na potrzeby przygotowania budżetu inwestorskiego.

  • Zakres usług cmT:
  • Raport techniczny o stanie instalacji budynku
  • Przygotowanie programu napraw i konserwacji dla budynku
  • Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla inwestora na potrzeby planowania wydatków w okresie kolejnych 5 lat.
  • Typ: Budynki biurowe
18 200m²
Powierzchnia