Udoskonalamy nasze narzędzia pracy – nowy skaner 3D

Stale podnosząc jakość i efektywność naszych usług, wprowadziliśmy nowoczesne narzędzie pracy - skaner laserowy 3D, umożliwiający poprawę wydajności i produktywności zarówno zespołów pomiarowych jak i projektantów w zadaniach biurowych

Dzięki zaawansowanej technice urządzenia, jesteśmy w stanie zaoferować swoim klientom nie tylko laserowe skanowanie rzeczywistości w trzech wymiarach, ale również dokumentowanie bieżących zmian, postępu robót czy rozwiazywanie sytuacji kolizyjnych podczas realizacji projektu. Oprogramowanie urządzenia pozwala na integrację wykonanego skanu 3D z innymi elementami realizowanego projektu (np. z modelem 3D wykonanym w programie Revit firmy Autodesk).

W ostatnim czasie wykorzystaliśmy skaner do udokumentowania stanu rzeczywistego zrealizowanych instalacji w obrębie hali produkcyjnej zakładu przemysłowego. Przygotowane dane 3D zostały zamodelowane i wykorzystane zarówno do aktualizacji dokumentacji powykonawczej jak i do opracowania dokumentacji związanej z rozbudową zakładu, zdecydowanie ograniczając czas potrzebny na inwentaryzację istniejących instalacji. Dzięki poruszaniu się w obrębie wirtualnej rzeczywistości, przygotowany model i nowo zaprojektowane elementy wykluczają możliwość powstania wzajemnych kolizji, co niewątpliwie przyspieszy proces realizacji projektu.