DD-Ex. ma już 5 lat

Minęło już 5 lat odkąd wdrożyliśmy naszą autorską aplikację – DD-Ex

Którą efektywnie wykorzystujemy do kontroli i monitorowania statusu usterek w ramach usług audytów technicznych i nadzoru inwestorskiego. We wrześniu 2020, wprowadziliśmy wersję 3.0. DD-Ex zapewnia wysoką funkcjonalność i łatwość korzystania z aplikacji pozwalając na rejestrację usterek przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (tabletów).

Zauważone usterki wprowadzane są na bieżąco z zaznaczeniem ich lokalizacji na rzutach i udokumentowaniem w postaci zdjęcia, opisu i notatki głosowej. Zarejestrowane usterki są synchronizowane z centralną bazą danych umożliwiając ich dalszą obróbkę na komputerze i generowanie raportów. Odpowiednie raporty mogą być przekazywane do wykonawcy lub inwestora dając możliwość interaktywnej (on-line) aktualizacji stanu zaawansowania usuwania usterek i ich odbioru.