Nadzór Inwestorski lub Monitoring

Oferujemy kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego

Zespół inżynierów cmT nadzoruje oraz weryfikuje jakość prac prowadzonych przez wykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

W ramach usług nadzoru inwestorskiego zapewniamy m.in

  • Bieżącą weryfikację dokumentacji technicznej projektu skierowanej do realizacji
  • Kontrolę jakości prac, zgodności z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami
  • Nadzór nad bezpieczeństwem na budowie i przestrzeganiem przepisów BHP
  • Stały nadzór nad pracami na placu budowy oraz prowadzenie odbiorów
  • Weryfikację materiałów przed montażem
  • Monitoring postępu prac w odniesieniu do planowanych terminów ich realizacji

Oferujemy również monitoring realizacji procesu budowlanego w imieniu Inwestorów lub banków. Dokładność naszych usług przy jednoczesnej bardzo dobrej znajomości technologii i praktyki budowlanej, przy wykorzystaniu nowoczesnych i skutecznych narzędzi jak DD-Ex, umożliwia zapewnienie najwyższej jakości, co zostało wielokrotnie potwierdzone podczas realizacji najbardziej prestiżowych inwestycji w Polsce.