Oferta

Oferta

Poznaj naszą ofertę.

Nadzór Inwestorski lub Monitoring.

Oferujemy kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Zespół inżynierów cmT nadzoruje oraz weryfikuje jakość prac prowadzonych przez wykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. W ramach usług nadzoru inwestorskiego zapewniamy m.in.

  • Bieżącą weryfikację dokumentacji technicznej projektu skierowanej do realizacji
  • Kontrolę jakości prac, zgodności z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami
  • Nadzór nad bezpieczeństwem na budowie i przestrzeganiem przepisów BHP
  • Stały nadzór nad pracami na placu budowy oraz prowadzenie odbiorów
  • Weryfikację materiałów przed montażem
  • Monitoring postępu prac w odniesieniu do planowanych terminów ich realizacji

Oferujemy również monitoring realizacji procesu budowlanego w imieniu Inwestorów lub banków. Dokładność naszych usług przy jednoczesnej bardzo dobrej znajomości technologii i praktyki budowlanej, przy wykorzystaniu nowoczesnych i skutecznych narzędzi jak DD-Ex, umożliwia zapewnienie najwyższej jakości, co zostało wielokrotnie potwierdzone podczas realizacji najbardziej prestiżowych inwestycji w Polsce.

Mercedes-Benz Logo
Orange Logo
Echo Investment Logo
Vigfund Logo
Skanska Logo
Progroup Logo
Cornerstone Logo
Capital Logo
Adgar Logo
WPP Logo
Syrena Logo
Globalworth Logo
Synthos Logo
Union Logo
Warbud Logo