Lotnisko Chopina, Warszawa, Polska

Lotnisko Chopina, Warszawa, Polska

Firma cmT sporządzała sprawozdania z postępu robót po przeprowadzeniu inspekcji budowy i analiz dokumentacji kontraktu

Firma cmT sporządzała sprawozdania z postępu robót po przeprowadzeniu inspekcji budowy i analiz dokumentacji kontraktu. W trakcie prowadzenia robót zakres prac uległ rozszerzeniu o doradztwo techniczne i analizę jakości wykonanych robót.

Firma cmT wspierała klienta w rozwiązywaniu bieżących problemów, a także umożliwiła przyspieszony rozruch jednego z terminali

Zakres usług cmT:

  • Ocena postępu prac
  • Weryfikacja technicznego stanu wykonania
  • Monitorowanie niezgodności w dokumentacji
  • Zarządzanie i archiwizacja dokumentacji technicznej
  • Składanie sprawozdań z postępu i jakości prac na terenie Terminalu 2 Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, a także pirsu północnego i południowego.
  • Analiza roszczeń wykonawcy oraz wydawanie zaleceń