Generation Park, Warszawa, Polska

Generation Park, Warszawa, Polska

Generation Park to kompleks trzech nowoczesnych budynków biurowych, który powstaje w centrum Warszawy

Generation Park to kompleks trzech nowoczesnych budynków biurowych, który powstaje w  centrum Warszawy. Biurowce zaoferują  łącznie 84 000 m.kw. powierzchni biurowej certyfikowanej na poziomie Leed Platinum. Firma cmT zaangażowana została do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym, począwszy od inwentaryzacji stanu istniejącego, poprzez roboty rozbiórkowe istniejących obiektów do nadzoru nad planowaną budową nowych obiektów włącznie.

 • Zakres usług cmT:
  • Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży:
   • konstrukcyjno-budowlanej,
   • instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
   • instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektro-energetycznych oraz niskoprądowych i telekomunikacyjnych.
84 000m²
Powierzchnia
2014 - kontynuacja
Okres usług