UBC (University Business Center), Warszawa, Polska

UBC (University Business Center), Warszawa, Polska

Budowa garażu podziemnego wraz z zabudową powierzchni nad garażem w ramach budowy dwóch biurowców University Business Center w Warszawie

Celem inwestycji było powiększenie przestrzeni parkingowej. Projekt obejmował: budowę dwukondygnacyjnego garażu podziemnego, modernizację istniejącego parkingu, przebudowę systemu odwodnienia, przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, przebudowę miejskiego rurociągu grzewczego.

Firma cmT we współpracy z klientem i projektantami pomyślnie rozwiązała problemy, które pojawiły się w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Warunki gruntowe różniły się od tych opisanych w raporcie geologicznym.

Konstrukcja budynku została przeprojektowana we współpracy z cmT. Pomimo komplikacji i wynikającej z nich konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w pierwotnie założonym terminie.

  • Zakres usług cmT:
    • Zarządzanie procesem budowlanym
    • Przetarg i kontraktacja robót budowlanych
    • Kontrola budżetu
    • Przygotowanie oficjalnego odbioru
  • Typ: Budynki biurowe
4 200m²
Powierzchnia